Murator – Apartament3

cam2-c333m_home

Murator – Apartament

Dla firmy Murator, stworzyliśmy wizualizację wnętrza mieszkalnego. Projekt zakładał przedstawienie produktu w nowoczesnej, luksusowej kompozycji.

Założyliśmy, że projekt wnętrza musi być niebanalny i odzwierciedlać wysoką jakość oraz innowacyjność produktów. To spowodowało, że naszych inspiracji szukaliśmy wśród najlepszych światowych projektantów.

cam5-c333m-aksonometria

Do projektu stworzyliśmy również panoramę 360.

 

cam2-c333m_home

Murator – Apartment

For the Murator company, we have created a visualization of a residential interior.
The project involved presenting the product in a modern, luxurious composition.

We assumed that the interior design must be original and reflect the high quality and innovation of the products. This meant that we were looking for our inspiration among the world’s best designers.

cam5-c333m-aksonometria

We have also created a 360 panorama for the project.